lten

herbas    Klaipėdos miesto
    savivaldybės biudžetinė įstaiga

Klaipėdos vaikų globos namai ,,Smiltelė“
Telefonai: (8 46) 324216,
Adresas: Smiltelės g. 14, LT-95135 Klaipėda
El.p.: smilteles@balticum-tv.lt
Įstaigos kodas: 190988559
Įstaigos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 12.00; 12.45 - 17.00 val.
V 8.00 - 12.00; 12.45 - 15.45 val.

Mostly cloudy

1°C

Klaipėda

    Klaipėdos vaikų globos namai ,,Smiltelė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustayta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

    Klaipėdos vaikų globos namuose ,,Smiltelė“  gyvena iki 40 globotinių  iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų. Visiems vaikams sudarytos tinkamos, artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos (grupėje  yra bendra svetainė, virtuvėlė, dušas, tualetas, miegamieji kambariai), palaikoma sveika, saugi aplinka, kurioje vaikai galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

    Globotiniai mokosi Klaipėdos „Smeltės“, „Pajūrio“ progimnazijoje, „I. Simonaitytės“, „Santarvės“, „Medeinės“ pagrindinėse mokyklose, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre, Klaipėdos Turizmo mokykloje, Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykloje bei Klaipėdos technologijų mokymo centre. Lanko Klaipėdos lopšelį – darželį „Volungėlė“.
Vaikų globos namuose sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, praktikuojama darbinė veikla, skatinami vaikų intelektiniai gebėjimai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų laisvalaikio organizavimui. Vaikų globos namuose organizuojami grupiniai ir individualūs užsiėmimai pagal vaikų pomėgius. Globotiniai taip pat  lanko įvairius būrelius mieste – futbolo, fitodizaino, dailės terapijos, bokso, dramos, informacinių technologijų, šokių.

    Turiningai ir prasmingai, rėmėjų dėka, organizuojamas vaikų laisvalaikis, vasaros poilsis, popamokinė veikla ir užimtumas.