Apie Mus

Biudžetinė įstaiga. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas – 190988559

Smiltelės g. 14, LT-95135 Klaipėda. Tel. / faks. (+370 46)  32 42 16, el. p. smilteles@balticum-tv.lt

Klaipėdos vaikų globos namai ,,Smiltelė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustayta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Klaipėdos vaikų globos namuose ,,Smiltelė“  gyvena iki 40 globotinių  iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų. Visiems vaikams sudarytos tinkamos, artimos šeimos aplinkai gyvenimo sąlygos (grupėje  yra bendra svetainė, virtuvėlė, dušas, tualetas, miegamieji kambariai), palaikoma sveika, saugi aplinka, kurioje vaikai galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Globotiniai mokosi Klaipėdos ,,Smeltės“ progimnazijoje,  ,,I. Simonaitytės“, „Santarvės“, “Medeinės“ pagrindinėse mokyklose, Klaipėdos Statybininkų, Laivų statybos ir remonto mokyklose bei Klaipėdos technologijų mokymo centre.
Vaikų globos namuose sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, praktikuojama darbinė veikla, skatinami vaikų intelektiniai gebėjimai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikų laisvalaikio organizavimui. Vaikų globos namuose organizuojami grupiniai ir individualūs užsiėmimai pagal vaikų pomėgius. Globotiniai taip pat  lanko įvairius būrelius mieste – futbolo, fitodizaino, dailės terapijos, bokso, dramos, informacinių technologijų, šokių.

Turiningai ir prasmingai, rėmėjų dėka, organizuojamas vaikų laisvalaikis, vasaros poilsis, popamokinė veikla ir užimtumas.