lten

KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMAI „SMILTELĖ“

 

Informacija apie darbo užmokestį

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2018 m. I ketvirtį*

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2018 m. II ketvirtį*

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2018 m. III ketvirtį*

 

Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis už 2018 m. IV ketvirtį*

1.

Direktorius

-

1126 Eur

1126 Eur

2.

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

810 Eur

-

-

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

676 Eur

676 Eur

676 Eur

4.

Pedagoginiai darbuotojai

612 Eur

612 Eur

610 Eur

5.

Socialiniai darbuotojai

600 Eur

600 Eur

600 Eur

6.

Socialinių darbuotojų padėjėjai

449 Eur

449 Eur

465 Eur

7.

Medicinos darbuotojai

556 Eur

561 Eur

554 Eur

8.

Specialistai ir tarnautojai

506 Eur

506 Eur

506 Eur

9.

Darbininkai

428 Eur

426 Eur

426 Eur

Pateikiame duomenys apie darbuotojų vidutinį mėnesio bruto darbo užmokestį eurais.

*Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – iki mokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).