lten

KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“

VEIKIANČIOS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil.

Nr.

Komisijos pavadinimas

Komisijos sudėtis

Įsakymo data ir Nr.

1

2

3

4

1.

Dėl turto inventorizacijos komisijos sudarymo

Pirmininkas - Jolanta Rinkevičiūtė

Nariai:

Birutė Kringelienė,

Juzefa Miltenienė,

Rūta Sungailaitė,

Reda Rutkauskienė.

2018-10-02 Nr. V-120-(1.4.)

2.

Dėl kasos inventorizacijos komisijos sudarymo

Pirmininkas -Jolanta Rinkevičiūtė

Nariai:

Birutė Ubartienė,

Jelena Pliuta,

Birutė Kringelienė.

2018-09-26 Nr. V-116-(1.4.)

3.

Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos sudarymo

Pirmininkas-Reda Rutkauskienė

Nariai:

Birutė Kringelienė,

Jolanta Rinkevičiūtė,

Aistė Liupšienė.

2018-09-27 Nr. V-118-(1.4.)

4.

Dėl vaikų globos namų įsivertinimo

Aistė Liupšienė, Birutė Mozerienė, Gražina Požeraitienė, Rūta Sungailaitė, Jelena Pliuta, Reda Rutkauskienė

2018-10-08 Nr. V-124-(1.4.)

5.

Dėl atsakingų asmenų skyrimo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą

Jelena Pliuta, direktoriaus pavaduotoja ūkiui,

Reda Rutkauskienė, sekretorė,

Aistė Liupšienė, soc.darbuotoja.

2018-09-27 Nr. V-117-(1.4.)

6.

Dėl atsakingų asmenų skyrimo už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę

Jelna Plita,

Elena Tarasova,

Jolanta Rinkevičiūtė,

Birutė Ubartienė,

Birutė Kringelienė,

Vilma Bakševičienė

2017-12-29 Nr. V-197-(1.4.)

7.

Dėl konkurso direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams skelbimo

Komisija

Pirmininkas -Vilma Bakševičienė

Sekretorius - Reda Rutkauskienė

Narė - Rūta Sungailaitė.

2017-11-19 Nr. V-152-(1.4.)

8.

Dėl komisijos gautai paramai tvarkyti, įvertinti ir apskaitai vesti paskyrimo

Pirmininkas - Birutė Ubartienė

Nariai:

Ieva Šegždaitė,

Gražina Požeraitienė,

Ilona Jurgauskienė,

Elena Tarasova.

2017-11-02 Nr. V-164-(1.4.)

9.

Dėl komisijos globotinių mitybos kontrolei sudarymo

Pirmininkas-Jolanta Rinkevičiūtė

Nariai:

Elena Tarsova,

Joana Montvydienė

2015-09-16 Nr. V-110-(1.4.)

1

2

3

4

10.

Dėl atsakingų už įstaigos turą darbuotojų sąrašo patvirtinimo

Jelena Pliuta,

Birutė Ubartienė,

Joana Montvydienė,

Elena Tarsova,

Aušra Bajorūnaitė,

Ilona Jurgauskienė

2017-12-12 Nr. V-189-(1.4.)

11.

Dėl įgaliojimų suteikimo

Pirmuoju parašu ir antruoju parašu

2017-12-29 Nr. V-198-(1.4.)

12.

Dėl geros higienos praktikos sistemos audito atlikimo

Jelena Pliuta, Jolanta Rinkevičiūtė, Elena Tarasova

2017-12-29 Nr. V-199-(1.4.)

13.

Dėl geros higienos praktikos taisyklių taikymo

J.Rinkevičiūtė, E.Tarasova, J.Montvydienė, D.Kaltauskienė, J. Salamanavičienė

2017-11-23 Nr. V-178-(1.4.)

14.

Dėl atskaitingų asmenų sąrašo patvirtinimo

B.Ubartienė, J.Rinkevičiūtė, E.Tarasova, I.Šegždaitė,

J.Pliuta, R.Sungailaitė, G.Požeraitienė, B.Mozerienė, A.Liupšienė, G.Oželytė

2018-09-27 Nr. V-119-(1.4.)

15.

Dėl apskaitos dokumentų pasirašymo

Vilma Bakševičienė,

Jelena Pliuta,

Birutė Ubartienė,

Birutė Kringelienė,

Joana Montvydienė,

Elena Tarsova,

Jolanta Rinkevičiūtė,

Reda Rutkauskienė,

Ilona Jurgauskienė,

Danguolė Kaltauskienė,

Jūratė Salmanavičienė,

2017-12-29 Nr. V-196-(1.4.)

16.

Dėl viešųjų pirkimų organizatoriaus ir viešųjų pirkimų komisijos sudarymo

Pirmininkė - B. Ubartienė.

Sekretorė – A. Gudjonytė.

Nariai - J. Rinkevičiūtė.

Organizatorius – J. Pliuta.

2018-02-01 Nr. V-9-(1.4.)

17.

Dėl įstaigos tarybos sudėties patvirtinimo

Pirmininkas – R. Sungailaitė,

Sekretorė – R. Rutkauskienė

Nariai – J. Rinkevičiūtė,  

J. Montvydienė, R. Jarošenko.

Vaikų atstovas – D. Norkus,

Vaiko teisių apsaugos sk. atstovas – A. Veisienė.

2017-03-10 Nr. V-40-(1.4.)

18.

Darbo taryba

Pirmininkas - R. Rutkauskienė,

Sekretorė – I. Šegždaitė,

Narė – G. Oželytė.

______________________________